Παρεχόμενες υπηρεσίες

Κατ' οίκον επίσκεψη στο νεογέννητο.
Κατ' οίκον επίσκεψη σε επείγοντα περιστατικά.

Ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγίες για διάφορες καταστάσεις (Διατροφή, Εμβολιασμός, Πυρετός και αντιμετώπιση αυτού, Πυρετικοί Σπασμοί κ.α).

Ηλεκτρονική καταχώρηση με πλήρη καταγραφή των εμβολιασμών και του ατομικού ιστορικού κάθε παιδιού.

Έκδοση πιστοποιητικών υγείας για σχολεία, κολυμβητήρια, αθλητικές δραστηριότητες.

Συμβουλευτική γαλουχίας σε θηλάζουσες μητέρες.
Εμβολιασμός σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
Παρακολούθηση ανάπτυξης και ψυχοκινητικής εξέλιξης των παιδιών.
Παραπομπή σε ιατρούς εξειδικευμένων ειδικοτήτων και νοσοκομειακή παραπομπή επί ενδείξεων.
Φυματινοαντίδραση (Mantoux):εξέταση εκλογής για την διάγνωση της φυματίωσης.
Strep test :άμεση διάγνωση στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας.
Παλμική οξυμετρία.
Τηλεφωνική υποστήριξη σε κάθε επείγουσα κατάσταση.

Νεογέννητο
& Bρέφος

 • Επίσκεψη κατ΄οίκον μετά την έξοδο από το μαιευτήριο για πλήρη παιδιατρική εκτίμηση, εκτίμηση θηλασμού και οδηγίες για τη σωστή φροντίδα του νεογνού.
 • Παρακολούθηση φυσιολογικών τελειόμηνων αλλά και πρόωρων νεογνών, νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης.
 • Εκτίμηση ικτέρου στα πρώτα 24ωρα ζωής και λήψη αίματος για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο εφόσον κριθεί.
 • Εξέταση με οφθαλμοσκόπιο για τυχόν συγγενείς παθολογικές καταστάσεις του οφθαλμού.
 • Εμβολιασμός σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
 • Οδηγίες διατροφής.
 • Νευροαναπτυξιακή παρακολούθηση νεογνών/βρεφών που νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής νοσηλείας.

Παιδική ηλικία
& Εφηβεία

 • Παρακολούθηση παιδιών και εφήβων έως και την ηλικία των 16 ετών.
 • Εκτίμηση φυσιολογικής ενήβωσης (στάδια εφηβείας κατα Tanner).
 • Εκτίμηση συμπεριφοράς και ψυχοκινητικής εξέλιξης παιδιού, εφήβου.
 • Συνέχιση εμβολιασμού σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
 • Έκδοση πιστοποιητικών υγείας για σχολεία, κολυμβητήρια, αθλητικές δραστηριότητες.
 • Επίσκεψη κατ' οίκον σε επείγοντα περιστατικά.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.